Osnivanje tvrtke u Hrvatskoj
Kako osnovati tvrtku u Hrvatskoj

Osnivanje tvrtke (d.o.o./j.d.o.o.)

Što morate imati za osnivanje tvrtke

1. Osobni identifikacijski dokument.
2. OIB - osobni identifikacijski broj
    a) Strani državljani mogu zatražiti izdavanje OIB-a putem web stranica Porezne uprave ili osobno u Poreznoj upravi.
3. Vlastitu nakretninu ili ugovoreni najam nakretnine na kojoj će biti registrirano sjedište tvrtke.
4. Ukoliko ne planirate voditi samostalno poslovne knjige, potrebno je sklopiti ugovor sa nekim knjigovodstvenim servisom za vođenje poslovnih knjiga.

Postupak osnivanja tvrtke (d.o.o./j.d.o.o.)

Za potrebe pripreme dokumentacije za osnivanje tvrtke potrebno je pripremiti:
   1. Željeno ime tvrtke (provjeriti je li željeno ime slobodnona sudskom registru).
   2. Popis djelatnosti kojima će se tvrtka baviti (NKD 2007)
   3.  Iznos temeljnog kapitala (za d.o.o. minimalno 2.500EUR, za j.d.o.o. minimalno 1 EUR)
   4. Osobni podaci osnivača tvrtke (ime i prezime, adresa stanovanja, OIB, osobni identifikacijski dokument)
  5. Osobni podaci odgovorne osobe (ukoliko nije ista kao i osnivač tvrtke)
  6. Službena email adresa tvrtke

Nakon potpisa dokumentacije za osnivanje tvrtke kod javnog bilježnika, potrebno je uplatiti temeljni kapital po uplatnici koja se dobije od javnog bilježnika.

Tvrtka će biti upisana u sudski registar za 3-4 radna dana što je moguće provjeriti na web stranicama sudskog registra.

Na web stranicama sudskog registra u zbirci isprava se nalaze digitalno potpisana rješenja o osnivanju tvrtke. Ista je potrebno ispisati te sa njima otići u najbližu poslovnicu FINA-e i upisati stvarne vlasnike tvrtke i zatražiti rješenje Državnog zavoda za statistiku o matičnom broju tvrtke i glavnoj djelatnosti tvrtke.

Kada dobijete rješenje o klasifikacij od Državnog zavoda za statistiku i potvrdu o upisu stvarnih vlasnika tvrtke potrebno je otići u banku i otvoriti poslovni račun.

Ukoliko ugovarate knjigovodstvene usluge kod nekog knjigovodstvenog servisa onda će taj knjigovodstveni servis napraviti prijavu tvrtke na Poreznu upravu i sve ostale institucije.

Razlika između d.o.o. i j.d.o.o.)

Društvo sa ograničenom odgovornošću - d.o.o.:
1. Minimalni temeljni kapital 2.500EUR
2. Neograničeni broj suvlasnika
3. Neograničeni broj članova uprave
4. Troškovi osnivanja cca 500EUR

Jednostavno društvo sa ograničenom odgovornošću j.d.o.o.:
1. Minimalni temeljni kapital 1EUR
2. Najviše 3 suvlasnika
3. Samo jedan član uprave

4. 25% dobiti poslovne godine, nakon oporezivanja, se mora stavljati u zakonske pričuve koje služe za pokriće eventualnih poslovnih gubitaka
5. Troškovi osnivanja cca 100EUR

Nabrojene su osnovne i najbitnije razlike. Oba pravna oblika mogu imati iste djelantosti i baviti se istim vrstama poslova, te zapošljavati djelatnike pod istim uvjetima.

Osnivanje tvrtke u Hrvatskoj za strane državljane

Strani državljani, bez obzira iz koje država dolaze (EU ili izvan EU), mogu osnovati tvrtku u Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i državljani Republike Hrvatske i istim postupkom kao i državljani Hrvatske.
Ukoliko strani državljan nema OIB izdan u Hrvatskoj isti može zatražiti putem WEB stranice Porezne uprave ili osobno u nekom od ureda Porezne u prave.
U slučaju da strani državljan ne govori hrvatski, obavezno je prisustvo ovlaštenog prevoditelja za jezik koji je potreban.


Nastanak porezne obveze i odbitak poreza na dodanu vrijednost
Mišljenje porezne uprave sa pojašnjenjem kada nastaje obveza PDV-a