Kompletiranje zahtjeva za radnu dozvolu

Prikupljanje, kontrola i predaja zahtjeva za dobivanje radne dozvole za državljane trećih zemalja.