Osnivanje tvrtke u Hrvatskoj

U Hrvatskoj svi mogu osnovati tvrtku pod istim uvjetima kao i državljani republike Hrvatske.
Da bi osnovali tvrtku u Republici Hrvatskoj, osnivač tvrtke i odgovorna osoba tvrtke moraju imati OIB. OIB izdaje Porezna uprava te je moguće predati online zahtjev za izdavanje OIB-a ili osobno na šalteru porezne uprave.
Za osnivanje tvrtke je potrebno osigurati adresu na kojoj će biti sjedište tvrtke.
Postupak osnivanja tvrtke se obavlja kod javnog bilježnika ili online putem sustava START za što je potrebno imati novu osobnu iskaznicu o pristup sustavu eGrađani.


Postupak osnivanja firme 

Osnivanje tvrtke

Osobni identifikacijski dokument

Osobna iskaznica ili putovnica.

OIB za strane državljane

Moguće ga je zatražiti online ili na šalteru Porezne uprave.

Temeljni kapital

Potrebno je osigurati sredstva za uplatu temljenog kapitala. Temljeni kapital je moguće uplatiti u novcu ili u stvarima za koje je potrebno imati procjenu vrijednosti od ovlaštenog sudskog vještaka. Najmanji iznos temeljnog kapitala za d.o.o.  iznosi 2.500EUR.
Moguće je uplatiti minimalno 625EUR temeljnog kapitala, a za ostatak deponirati zadužnicu kod javnog bilježnika te uplatu izvršiti u roku od 12 mjeseci.

Adresa sjedišta tvrtke

Potrebno je sklopiti ugovor s vlasnikom prostora o najmu adrese za sjedište tvrtke. Ukoliko je ugovor sklopljen sa fizičkom osobom potrebno je isti ovjeriti kod javnog bilježnika ili prijaviti ga na poreznu upravu.

Knjigovodstvo

Potrebno je sklopiti ugovor sa knjigovodstvenim servisom koji će obaviti sve potrebne radnje za prijavu tvrtke na Poreznu upravu

PDV ID broj

U slučaju da tvrtka posluje u drugim članicama EU potrebno je zatražiti izdavanje PDV ID broja.

Javni bilježnik

Prethodno je potrebno odabrati ime tvrtke te djelatnosti kojima će se tvrtka baviti.

Uplata temeljnog kapitla

Temeljni kapital se uplaćuje u banci ili poslovnici FINA-e.

HITRO - FINA

Na šalteru HITRO.HR je potrebno predati zahtjev za prijavu firme na Hrvatski zavod za statistiku te upisati vlasnika u registar stvarnih vlasnika.

Banka

Sa izvodom iz registra stvarnih vlasnika, rješenjem sa Hrvatskog zavoda za statistiku i rješenjem Trgovačkog suda potrebno je otvoriti poslovni račun u banci. Nakon otvaranja računa potrebno je napraviti prebacivanje temljenog kapitala na poslovni račun.

Knjigovodstvo

Potrebno je sklopiti ugovor sa knjigovodstvenim servisom koji će novu tvrtku prijaviti na Poreznu upravu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za  zdravstveno osiguranje.

Popunite upitnik za osnivanjenove tvrtke.