A1 potvrda za rad u jednoj državi EU

A1 potvrda za radu jednoj državi EU na jednoj ili više različitih lokacija izdaje se tvrtki koja obavlja djelatnost u Hrvatskoj te koja ima najmanje 25% zaposlenih djelatnika koji nisu dio administrativnih djelatnika i uprave.
Zahtjev za izdavanje A1 potvrde se predaje na mjesno nadležni ured Mirovinskog osiguranja.
Za radnika kojem je izdana ova A1 potvrda postoji obaveza promjene vrste mirovindkog osiguranja na izaslani radnik te obaveza obračuna doprinosa na uvećanu osnivicu za obračun doprinosa za 20%.
Na zahtjevu A1 je moguće navesti više adresa mjesta rada sa navedenim razdobljem rada na svakoj adresi.
U slučaju da dođe do promjena vezano za adrese i razdoblja rada nije moguće napraviti promjenu već je potrebno zatražiti ukidanje postojeće A1 potvrde i izdavanje nove koja se može dobiti tek nakon 30 dana od ukidanja postojeće A1 potvrde.

Pošalji upit