Porez na dobit

Tvrtke u Hrvatskoj plaćaju porez na dobit po stopi od 10% za bruto prihode do 1.000.000EUR. Za tvrtke sa prihodima iznad tog iznosa stopa poreza na dobit je 18%.
Isplata dobiti nakon oporezivanja se oprezuje po stopi od 10% uvećanoj za prirez prema stopi propisanoj za Općinu stnovanja primatelja isplate.
Strani državljani plaćaju porez pri isplati dobiti sukladno ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oprezivanja sklopljenim između Republike Hrvatske i države primatelja isplate.

Pošalji upit

Porez na dodanu vrijednost

Opća stopa poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) u Hrvatskoj je 25% te se on plaća na večinu roba i usluga. Za određene vrste isporuka roba i usluga propisane su niže stope PDV-a  od 5% i 13%.
Za isporuke pojedinih vrsta roba i usluga je propisano da se radi tuzemni prijenos porezne obveze ukoliko je primatelj robe/usluge u sutavu PDV-a.Pošalji upit

Porez na dohodak - plaće

Color blocks are a simple and effective way to present and highlight your content. Choose an image or a color for the background. You can even resize and duplicate the blocks to create your own layout. Add images or icons to customize the blocks.

More Details